भित्ते पात्रो-२०१९


यस महिनामा “उत्तरायण सुरू“-१५ ता. मा र “१५ -मकर संक्रन्ति/माघी पर्व ” हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोमा  क्षमा प्रप्ति छैं ।

Comment Here !